post image 1
12/Şubat/2015

İcra İflas Kanunu Kapsamında Çocuk Teslimi

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 24, 25 ve 341'inci maddelerinde yer bulan "Çocuk Teslimi" üzerine; hukukî, prosedür ve sosyal açıdan bir inceleme yaptık. Konu hakkında kısa ve öz bilgiler elde etmek için yazının devamını okumaya davet ediyorum sizi.

post image 1
13/Şubat/2014

İnternete Sansür mü? Özgürlük mü?

Son günlerde gündemimizi meşgul eden tartışma, "İnternete Sansür". Yapılan değişiklikler incelendiğinde aslında bir sansürün söz konusu olmadığı, "sansür" yaftasıyla toplumun algısının yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, ne yazık ki çıkan kanunu görmeden, yorumlara inanan vatandaşımız yine okumamasının ve araştırmamasının hezeyanını yaşamakta. Bu sebeple bir nebze olsun çıkarılan kanunun getirdiği değişikliklere ışık tutmaya çalıştım.