post image 1
04/Nisan/2018

Zincirleme Suç

Zincirleme suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5’inci bölümünde ‘suçların içtimaı’ genel başlığı altında düzenlenmiştir. Yeni Ceza Kanunumuzda zincirleme suçun uygulama alanı daraltılırken, “aynı nev’iden fikri içtima” da zincirleme suç kavramı içerisinde değerlendirilerek kavramın uygulama alanı başka bir şekilde genişletilmiştir.

post image 1
18/Şubat/2018

Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)

Ombudsmanlık kurumu bugünkü haline en yakın şekliyle 18’inci yüzyıldan itibaren İsveç’te uygulanmaya başlamıştır. Ancak, İsveç Kralının bu uygulamayı Osmanlı İmparatorluğunda bulunduğu sırada başlatması, Osmanlı İmparatorluğundan bazı kurumlardan esinlendiği yönündeki iddiaları güçlendirmiştir.

post image 1
20/Ocak/2018

Devletin Yargı Muafiyeti

Devlet, ülke toprakları üzerindeki kişi ve şeylerde hükmetme yetkisine sahiptir. Bu yetkinin bir sonucu olarak da yargı yetkisine sahiptir. Ancak, milletlerarası hukuk kapsamında bazı durumlarda bu yetkinin sınırlandırılması söz konusu olur. Yargı muafiyeti kavramı, devletin yargı yetkisinin sınırlanması sebebiyle, yargılama yapamayacağı halleri ifade eder.

post image 1
13/Ocak/2018

Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı

Toplumsal düzenin sağlanabilmesi için devletin, vatandaşlarının sahip olduğu hak ve özgürlüklere saygı duyması gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin ihlali bazen özel hukuk kapsamında haksız fiil teşkil edebilecekken, bazen daha ağır bir yaptırım içeren ceza hukuku anlamında suç da teşkil edebilir. Bu durumda kamusal nitelikte olan cezai uyuşmazlıkların çözümü kanunda belirtilen merciler tarafından yerine getirilir. Soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesi, delil elde edilmesine yönelik işlemler, hükmün infazı bu merciler eliyle gerçekleştirilir. İşte bu süreçte delil elde etme durumunda hukuka uygun davranmak devletin bir ödevidir.

post image 1
11/Mart/2015

Acun un İhaneti

Bu seferki konum; televizyon muhabirliği ile başlayıp kariyer basamaklarını hızla atlayan Acun Ilıcalı. Kariyer açısından değerlendirildiğinde yükselişi takdire şayan ve hatta üzerinde tez yazılabilecek bir husustur. Ancak, sosyolojik açıdan incelediğimizde yaptıkları hiçtir, hiçten de öte içler acısıdır.

post image 1
12/Şubat/2015

İcra İflas Kanunu Kapsamında Çocuk Teslimi

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 24, 25 ve 341'inci maddelerinde yer bulan "Çocuk Teslimi" üzerine; hukukî, prosedür ve sosyal açıdan bir inceleme yaptık. Konu hakkında kısa ve öz bilgiler elde etmek için yazının devamını okumaya davet ediyorum sizi.

post image 1
29/Ocak/2015

Önderiniz Kim?

Musfata Kemal Paşa'nın semavi dinlere yaklaşımı nedir? Müslümanın önderi kimler olabilir? Mustafa Kemal Paşa "arap oğlunun yaveleri" derken kimden bahsediyor? İlhamlarımızı yaşamdan alıyoruz diyen bir kişi müslüman olabilir mi?

post image 1
07/Aralık/2014

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu ne zaman ve kim tarafından yaptırıldı? Yapılmasındaki amaç neydi? Sorularının yanıtını bulabileceğiniz kısa bir yazı.

post image 1
18/Kasım/2014

Mustafa Kemalin Mirası

Mustafa Kemal'in konuşulmayan, belki çoğu kişinin bilmediği mirası üzerinde inceleme yaptık. Neler olduğunuzu merak ediyorsanız, yazının devamını okumaya davet ediyorum sizi.

post image 1
26/Temmuz/2014

FİLİSTİN MESELESİ - 1

Filistin'de yaşananları, "Arap meselesi" olarak değerlendirmek mi gerekir? "Ülkemizin yeteri kadar sorunu var, kendi ülkemizle ilgilenelim." diyerek boş vermek mi gerekir? Arz-ı Mev'ud nedir? Türkiye sınırlarını kapsıyor mu? sorularının cevabını bu makalede arıyoruz.

post image 1
13/Şubat/2014

İnternete Sansür mü? Özgürlük mü?

Son günlerde gündemimizi meşgul eden tartışma, "İnternete Sansür". Yapılan değişiklikler incelendiğinde aslında bir sansürün söz konusu olmadığı, "sansür" yaftasıyla toplumun algısının yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, ne yazık ki çıkan kanunu görmeden, yorumlara inanan vatandaşımız yine okumamasının ve araştırmamasının hezeyanını yaşamakta. Bu sebeple bir nebze olsun çıkarılan kanunun getirdiği değişikliklere ışık tutmaya çalıştım.

post image 1
06/Ekim/2011

Eval Kullanımı

“Eval” veritabanından data çekmemizi basitleştirir ve kullanım kolaylığı sağlar. Son derece işimize yarayacak ve veritabanı kurduğumuz her projemizde mutlaka kullanacağımız “Eval”in basit bir projede kullanımını görelim şimdi.

post image 1
07/Eylül/2011

Laik miyiz? Yoksa layık mı?

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması; ilkokul yıllarımızda en basit tabirle bu şekilde öğretildi bizlere laiklik ve devamında da denildi ki; Türkiye “laik” bir ülkedir. Acaba gerçekten de laik bir ülke miyiz?

post image 1
31/Ağustos/2011

Neden Latin Alfabesi?

Osmanlıca gerçekten zor öğrenilen ve anlaşılması zor olduğu bir dil olduğu için mi terkediyse Japonlar neden bu kadar ileride? Neden bir gecede binlerce alimin cahil kalmasına sebep olundu? İşte bu makalede bu soruların cevabını arıyoruz…

post image 1
29/Ağustos/2011

"Inner Join" Kullanımı

Web ve Windows projelerimizi geliştirirken pek çok veritabanı kullanırız ve eğer projemiz biraz karmaşık ise mutlaka tablolarımızı birleştirmeye ihtiyaç duyarız. İşte bu durumda "inner join" metodunu kullanmamız gerekecek. Makalemizde inner join metodunun kullanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.